Észak-Dunántúli Regionális Mosoda Kft.
     
     

A 175/2009. (VIII.29.) Korm. rendeletnek megfelelően közzétesszük társaságunk vezető tisztségviselőjének és a felügyelő bizottság tagjainak juttatásait.

Közzététel időpontja: 2018. november 20.

Vezető állású munkavállaló juttatásai:

Név Munkakör Megbízási díj bruttó

Futó Péter ügyvezető igazgató 600.000,-Ft/hó

Társaságunk ügyvezetője egyéb pénzbeli, és természetbeni juttatásban, egyéb időbérben és teljesítménybérben nem részesül, a jogviszony megszűnése esetére az Mt. általános szabályai vonatkoznak, az Mt. 228. § tekintetében rávonatkozóan nincsenek rendelkezések. Kinevezése határozatlan időtartamú.

Felügyelő bizottsági tagok juttatásai:

Név Tisztség Megbízási díj bruttó

Klemensics Szilvia elnök, 2019.05.31., 35.000,-Ft/hó

Dr. Simonné Urbán Anna Aranka tag, Határozatlan időre., 30.000,-Ft/hó

Dr. Mester László tag, 2019.05.31., 30.000,-Ft/hó

Társaságunk felügyelő bizottsági tagjainak egyéb járandósága, valamint a jogviszony megszűnése esetén pénzbeli juttatása nincs.